Χορωδία και Χορευτικά Συγκροτήματα

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

•   Ενόργανη Παιδική Χορωδία του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας.

•   Παιδικό Χορευτικό Τμήμα του Νεοχωρίου.

•   Παιδικό Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Πύργου.

•   Παιδικό Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου Ποντίων ΒορείουΈβρου «0 Διγενής».

•   Παιδικά Χορευτικά Τμήματα του Λυκείου Ελληνίδων παράρτημα Ορεοτιάδας.