Επίδειξη ρομποτικής από την Eduact

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

11:00 – 13:00 & 18:00 – 20:00: Επίδειξη ρομποτικής από την Eduact.