Εργαστήρι Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας «Το Γέννημα»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Εργαστήρι Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας «Το Γέννημα»: Κάλαντα Ήθη και Έθιμα του 12ημέρου, από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης!