ΦΑΝΟΥΡΕΙΑ 2023 1η ΜΕΡΑ – Αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου