ΦΑΝΟΥΡΕΙΑ 2023 1η ΜΕΡΑ – Παρέλαση Συλλόγων από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ορεστιάδας

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Παρέλαση Συλλόγων από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ορεστιάδας