ΦΑΝΟΥΡΕΙΑ 2023 3η ΜΕΡΑ – Αφιέρωμα στη μνήμη του Χρήστου Κοζαρίδη – Μετονομασία οδού Ακρόπολης Αθηνών σε Χρήστου Κοζαρίδη

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Αφιέρωμα στη μνήμη του Χρήστου Κοζαρίδη – Μετονομασία οδού Ακρόπολης Αθηνών σε Χρήστου Κοζαρίδη