Φόνος στην οδό Λουρσίν

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

 “Φόνος στην οδό Λουρσίν”, από το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ. Με εισιτήριο.