ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

11:00-13:00 και 18:00-00:00

Καθημερινά θα λειτουργεί Πολυθεματική Έκθεση φωτογραφίας «Με Θέμα Ελεύθερο»