Γλέντι στο προαύλιο του 4ου Δημοτικού Σχολείου

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Γλέντι στο προαύλιο του 4ου Δημοτικού Σχολείου