Κάλαντα από τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Πύργου

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Κάλαντα από τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Πύργου