Παιδικό Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου Θρακιωτών Λεπτής «Οι Γκαγκαβούζηδες»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Παιδικό Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου Θρακιωτών Λεπτής «ΟιΓκαγκαβούζηδες».

-Συμμετέχει με κατασκευές και Βαζαατ το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας