Παραδοσιακά κάλαντα και ψαλμοί Δωδεκαημέρου

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Παραδοσιακά κάλαντα και ψαλμοί Δωδεκαημέρου, από τις Βυζαντινές Χορωδίες Κομάρων και Κυπρίνου της ΔΗΚΕΠΑΟ.