Παραδοσιακά Κάλαντα

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας: Παραδοσιακά Κάλαντα.