Παρουσίαση παιδικών χορευτικών τμημάτων του Μορφωτικού Συλλόγου Θουρίου

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Παρουσίαση παιδικών χορευτικών τμημάτων του Μορφωτικού Συλλόγου Θουρίου. Χοροδιδάσκαλος: Αγγελική Χριστούδη.