Παρουσίαση παιδικών χορευτικών τμημάτων του Συλλόγου Θρακιωτών Λεπτής «Οι Γκαγκαβούζηδες»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Παρουσίαση παιδικών χορευτικών τμημάτων του Συλλόγου Θρακιωτών Λεπτής «Οι Γκαγκαβούζηδες». Χοροδιδάσκαλος: Γιάννης Παπαδόπουλος.