Παρουσίαση παιδικού χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Κλεισσούς

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Παρουσίαση παιδικού χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Κλεισσούς. Χοροδιδάσκαλος: Γιάννης Παπαδόπουλος