Παρουσίαση τμήματος κρουστών και χορωδίας του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Κλεισσούς Ορεστιάδας

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Παρουσίαση τμήματος κρουστών και χορωδίας του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Κλεισσούς Ορεστιάδας. Χοράρχης: Δημήτρης Μητούδης.