Παρουσίαση χορευτικού τμήματος του Αρμένικου Συλλόγου «Τζιλαβίδη»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Παρουσίαση χορευτικού τμήματος του Αρμένικου Συλλόγου «Τζιλαβίδη». Χοροδιδάσκαλος: Άννα Γκεβοργκιάν Τζιλαβίδη