Προβολή του Αγωνιστικού TAEKWONDO

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

ARDAS RIVER TAEKWONDO FESTIVAL 2018 PROMACHOS CLUB ORESTIADA

19:00-21:00

Προβολή του Αγωνιστικού TAEKWONDO,

α) Τεχνικές σε στόχους – Ασπίδες,

β) Τεχνικές στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής Πόντων της εταιρίας DAEDO.