Προβολή του Παραδοσιακού TAEKWONDO

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

ARDAS RIVER TAEKWONDO FESTIVAL 2018 PROMACHOS CLUB ORESTIADA

19:00-21:00

Προβολή του Παραδοσιακού TAEKWONDO:

α) ΠΟΥΜΣΕ (Σκιαμαχία)

β) HABON KYOROOGI – HOSINSOOL Αυτοάμυνα

γ) KYOEKPA Θραύση Ξύλινων Στόχων.