Σύλλογος Ηπειρωτών Βορείου Έβρου & Φίλων «Απειρωτάν»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Σύλλογος Ηπειρωτών Βορείου Έβρου & Φίλων «Απειρωτάν»: Αναπαράσταση του παραδοσιακού δρωμένου «Ο Γανωτζής».