Σύλλογος Ποντίων Βορείου Έβρου «Ο Διγενής»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Σύλλογος Ποντίων Βορείου Έβρου «Ο Διγενής»: Παρουσίαση χορών από τις περιοχές του πόντου.