Συναυλία από την Στρατιωτική Μουσική της ΧVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Συναυλία από την Στρατιωτική Μουσική της ΧVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού