ΟΡΕΣΤΕΙΑ – Συναυλία με τίτλο: «ΘΡΑΚΗ – ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ταξίδι στις μνήμες»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Συναυλία με τίτλο: «ΘΡΑΚΗ – ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ταξίδι στις μνήμες». Συμμετέχουν:

-Η Ενόργανη Θρακική Χορωδία του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Νέας Ορεστιάδας

– Η “Ιφιγενεια”, νέα Χορωδία  του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Νέας Ορεστιάδας

και η Χορευτική Ομάδα Φοιτητών Ορεστιάδας (ΧΟΦΟ).