Συναυλία με τους Soski & Matina.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Συναυλία με τους Soski & Matina.