Τραγούδια και χοροί από τον Έβρο

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Νεολαίας Ν. Ορεστιάδας «Οι Θράκες»: «Τραγούδια και χοροί από τον Έβρο», από την χορευτικό ομάδα του συλλόγου