Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

Με τη μελέτη αυτή θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή κτιρίου, που θα στεγάσει το 8ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας, σε ιδιόκτητο οικόπεδο στο ΟΤ ΚΦ 535 εμβαδού 1.505,75 Μ2 στη Δυτική πλευρά της πόλης.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά την κατασκευή ισόγειου κεραμοσκεπούς  κτιρίου 509,66 Μ2.

Στη χωροθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο εξασφαλίστηκε κατάλληλος αύλειος χώρος, πρόσβαση στο κτίριο από δύο πλευρές του οικοπέδου και πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου από 2 (δύο) κύριες και 1 (μία) βοηθητικές εισόδους. Εξασφαλίστηκε ο καλός Νότιος φωτισμός των αιθουσών εργασίας και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, και η ιδιωτικότητα του αύλειου χώρου με κατάλληλη περίφραξη και φυτεύσεις.

Το δυναμικό των δύο αιθουσών διδασκαλίας που διαμορφώνονται είναι 20 – 25 παιδιά. Το εμβαδόν τους αντίστοιχα είναι αίθουσα εργασίας 1 : 55,40 m2 και αίθουσα εργασίας 2 : 50,59 m2. Το ελεύθερο ύψος κάθε αίθουσας είναι 2,85 m.

 

Το περιβάλλον του Νηπιαγωγείου στο σύνολό του, εσωτερικά και εξωτερικά έχει μελετηθεί και σχεδιαστεί σύμφωνα με τα στοιχεία σχεδιασμού και τις προδιαγραφές λειτουργίας του ΟΣΚ για Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και τους όρους δόμησης της περιοχής.

Η κατασκευή του 8ου Νηπιαγωγείου έρχεται να επιλύσει χρόνια και συσσωρευμένα προβλήματα ανεπάρκειας και ακαταλληλότητας χώρων για τα συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο. Το 8ο Νηπιαγωγείο ιδρύθηκε το 1980 και σήμερα στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο, χωρίς να διαθέτει τις απαιτούμενες υποδομές (αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα δραστηριοτήτων) αλλά ούτε και αύλειο χώρο.

Σκοπός λοιπόν της προτεινόμενης πράξης, όπως σχεδιάστηκε και μελετήθηκε, είναι η απόδοση ενός κτιρίου με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. Το κτίριο σχεδιάστηκε με ιδανικές επιλογές χωροθέτησης, χρηστικότητας, μέτρα ασφαλείας, αισθητική των χώρων, επιλογή των υλικών, τήρηση βιοκλιματικών κριτηρίων, άνετο και ασφαλή περιβάλλοντα χώρο.

Στόχος όλων αυτών είναι πέρα από το πρακτικό μέρος και η δημιουργία θετικών συναισθημάτων στα νήπια και η θετική προδιάθεση σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς.

 

Ωφελούμενοι είναι σε πρώτη αναφορά τα νήπια τα οποία θα φιλοξενούνται σε χώρο ιδανικό και με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές, το εκπαιδευτικό προσωπικό αφού θα παρέχει ποιοτικότερες υπηρεσίες αλλά και οι γονείς.

Συγκεκριμένα ωφελούμενοι:

Μαθητές: 50

Εκπαιδευτικό προσωπικό: 4

Γονείς: 100

Τα οφέλη είναι επίσης και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού αναβαθμίζεται η περιοχή η οποία ήταν υποβαθμισμένη και γίνεται πλέον επισκέψιμη.