Καθορισμός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες υπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών των υποψηφίων