Καθορισμός τρόπου χρήσης χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών