Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης & Ανάδειξης Ποταμού Άρδα

Η διαδημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ» προέκυψε από την μετονομασία της: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ «ΤΡΙΓΩΝΟ-ΚΥΠΡΙΝΟΣ-ΒΥΣΣΑ».

Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 285 και του άρθρου 287 του Π.Δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.).
Σκοποί της επιχείρησης είναι:

 • Η προστασία, αξιοποίηση και διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και γενικότερα η ολοκληρωμένη και αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού.
 • Η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών συναφών με όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού του Δήμου Ορεστιάδας (διαχείριση οικοσυστημάτων, αμμοληψιών, τουριστικών και άλλων εγκαταστάσεων, παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας και πάσης φύσης παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο).
 • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων στο πλαίσιο των εξής κλάδων οικονομικής δραστηριότητας:
  • Γεωργία,
  • Κτηνοτροφία,
  • Θήρα,
  • Δασοκομία,
  • Αλιεία,
  • Ορυχεία,
  • Λατομεία Μεταποιητικές βιομηχανίες,
  • Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος,
  • Φυσικού Αερίου και Νερού,
  • Ξενοδοχεία και Εστιατόρια,
  • Μεταφορές,
  • Αποθήκευση και Επικοινωνίες,
  • Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας,
  • Εκπαίδευση,
  • Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα και Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών Υπέρ του Κοινωνικού Συνόλου και
  • Άλλων Υπηρεσιών Κοινωνικού ή Ατομικού Χαρακτήρα.