Δοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο της «Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης & Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα» που αποτελείται από τους:

  • Μαυρίδη Βασίλειο ( Πρόεδρο)
  • Παπαϊωάννου Ιωάννη με αναπληρωτή τον Περιστεράκη Ιωάννη
  • Γεωργίου Γεώργιο με αναπληρωτή τον Ουζουνίδη Φώτιο
  • Τσομπανίδη Αντώνιο με αναπληρωτή τον Δρακίδη Ζήση
  • Γεροντίδη Αντώνιο με αναπληρωτή τον Δημητριάδη Αλέξανδρο

Απόφαση 378/2014 ΔΣ ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου