Δοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο της «Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης & Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα» που αποτελείται από τους:

1. Ιωάννη Περιστεράκη ( Πρόεδρο)
2. Παπαϊωάννου Ιωάννη με αναπληρωτή τον Πέτρο Αργυριάδη
3. Δημοσθένη Δεληδήμου με αναπληρωτή τον Ισίδωρο Τζελέμπη
4. Γεροντίδη Αντώνιο με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Δημητριάδη
5. Κωνσταντίνος Ζαχαρίας με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Βαμβακά (προερχόμενοι από τη μειοψηφία)

Απόφαση 324/2019 ορισμού μελών Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Άρδα