Διοικητικό Συμβούλιο – Προσωπικό

Πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος κ. Παπαμιχαήλ Βασίλειος

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

  • Γκαϊδατζή-Σκουταριανού Αναστασία Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Δεληδήμου Δημοσθένη (πλειοψηφίας),
  • Κάκος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Μελάς Θεόφιλος,
  • Σιωπίδη Ιωάννη με αναπληρώτρια την κ. Μαυρίδου Βαρβάρα
  • Πάντος Αντώνιος με αναπληρωτή τον Δρακίδη Ζήση
  • Σκερλίδη Ιωάννη με αναπληρωτή τον Δημητριάδη Αλέξανδρο
  • Αδάμ Γεωργία με αναπληρώτρια την Καμπάδαη Αθηνά

Απόφαση ορισμού Δ.Σ της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ορεστιάδας