Διοικητικό Συμβούλιο – Προσωπικό

Πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αρχοντίδης Αρχοντής

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

  • Μπαξεβανίδου – Μαμαλίγκα Χρυσούλα (Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Δεληδήμου Δημοσθένη (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας),
  • Κάκος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος (Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τσάμογλου (Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας),
  • Σιωπίδη Ιωάννη με αναπληρώτρια την κ. Μαυρίδου Βαρβάρα
  • Σαραντίδης Σαράντης με αναπληρωτή τον Δρακίδη Ζήση
  • Σκερλίδη Ιωάννη με αναπληρωτή τον Δημητριάδη Αλέξανδρο
  • Ζολώτα Δήμητρα με αναπληρώτρια την Καμπάδαη Αθηνά

Απόφαση ορισμού Δ.Σ της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ορεστιάδας