Διοικητικό Συμβούλιο – Προσωπικό

Πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Βαρσαμακίδης

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

  • Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης με αναπληρωτή τον Πέτρο Αργυριάδη (Δημοτικοί Σύμβουλοι πλειοψηφίας),
  • Παναγιώτης Σιανκούρης με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Ζαλουφλή (Δημοτικοί Σύμβουλοι μειοψηφίας),
  • Σεβαστή Κουρουμιχάκη με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κυρτσόπουλο (εκπρόσωποι κοινωνικού φορέα)
  • Ευαγγελία Μπραϊκούδη με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Αγανίδου (εκπρόσωποι των εργαζομένων)
  • Ιωάννης Σκερλίδης με αναπληρώτρια την Μαρίνα Μάντη (δημότες)
  • Πελαγία Θεοδωράκη με αναπληρωτή τον Χάρη Κεραμάρη (δημότες)

Απόφαση ορισμού Δ.Σ της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ορεστιάδας