Διοικητικό Συμβούλιο

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας»

Το Δ.Σ. αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής:

  • Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Παπαμιχαήλ Βασίλειος ως Πρόεδρος, Ορμανλίδης Χρήστος με αναπληρωτή τον Γκακίδη Αθανάσιο, τον Λυμπερίδου Σταμούδη Ελένη με αναπληρώτρια την Γκαϊδατζή Σκουταριανού Αναστασία, Μουτουσίδη Γεώργιο με αναπληρωτή τον Μαρασλή Ευάγγελο και τον Γεωργίου Γεώργιο (αντιπρόεδρο) με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Αναστάσιο εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
  • Δύο διευθυντές: τους Καζαλτζή Χρήστο και Γκουτζέρη Θεόδωρο με αναπληρωτές τους Χαρακοπίδη Χρήστο και Δούμαρη Μάρθα
  • Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων: τον Τσιάκο Γρηγόριο με αναπληρώτρια την Κιηγμά Ελένη
  • Έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Απόφαση ορισμού μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης