Διοικητικό Συμβούλιο

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας»

Το Δ.Σ. αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής:

1. Μουτουσίδης Γεώργιος, ως Πρόεδρος (Σύμβουλος της πλειοψηφίας)
2. Πάλλας Δημήτριος, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον Σταματίου Δημήτριο (Σύμβουλοι της πλειοψηφίας)
3. Βαρσαμακίδης Δημήτριος, με αναπληρώτρια την Ζάχαρη Ζηνοβία (Σύμβουλοι της πλειοψηφίας)
4. Τζιορίδης Δημήτριος, με αναπληρωτή τον Ροδινό Αναστάσιο (Σύμβουλοι της μειοψηφίας)
5. Σιανκούρης Παναγιώτης, με αναπληρωτή τον Ηλία Αγγελακούδη (Σύμβουλοι της μειοψηφίας)
6. Γκουτζέρης Θεόδωρος με αναπληρωτή τον Παπαμιχαήλ Βασίλειο (Διευθυντές σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
7. Καμαριανάκη Κωνσταντινιά με αναπληρωτή τον Χαρακοπίδη Χρήστο (Διευθυντές σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
8. Μπάρμπας Ιωάννης με αναπληρώτρια την Πεταλωτή Πολυμένη (Εκπρόσωποι της Ένωσης γονέων).
9. Ζαχαριάδου Χριστίνα με αναπληρωτή τον Καρρά Κωνσταντίνο (Εκπρόσωποι μαθητικής κοινότητας)

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Απόφαση ορισμού μελών Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας