Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

«Κέντρο Κοινωνικής προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας – Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.», ως εξής:

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

  •  Αρχοντίδης Αρχοντής Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Δεληδήμου Δημοσθένης (πλειοψηφίας),
  • Βαρσαμακίδης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Τζιώρτα Αθανάσιο,
  • Κεσσούδη Παναγιώτα δημότης (κάτοχος επαγγελματικής εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) με αναπληρώτρια την Δαφτσίδου Δώρα
  • Μουχταρίδου Βασιλίκη εκπρόσωπος των εργαζομένων με αναπληρώτρια την Λουλούδη Δέσποινα

Απόφαση Συγχώνευσης πρώην ΝΠΔΔ και σύστασης νέου ΝΠΔΔ
Απόφαση ορισμού μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΚΚΠΑΑΔΟ

Δραστηριότητες:

Άθληση για όλους