Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

«Κέντρο Κοινωνικής προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας – Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.», ως εξής:

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

  • Γεώργιος Μουτουσίδης με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κάκο (Δημοτικοί Σύμβουλοι πλειοψηφίας),
  • Αθανάσιος Παπανδρέου με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Κυργιάννη (Δημοτικοί Σύμβουλοι μειοψηφίας),
  • Παναγιώτα Κεσσούδη με αναπληρώτρια την Φωτεινή Σκερλετίδου (εκπρόσωποι κοινωνικού φορέα)
  • Δήμητρα Παρασχίδου με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Φωτειάδου (εκπρόσωποι των εργαζομένων)

Απόφαση Συγχώνευσης πρώην ΝΠΔΔ και σύστασης νέου ΝΠΔΔ
Απόφαση ορισμού μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΚΚΠΑΑΔΟ

Δραστηριότητες:

Άθληση για όλους