Ανακοινώσεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Αγίου Φανουρίου.

Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτικη Διακήρυξη

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής

Προϋπολογισμός

Έκκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης

Προμέτρηση

ΦΑΥ με παράρτημα

ΣΑΥ με παράρτημα

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο

Οικονομική προσφορά έργου

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ

ΤΕΥΔ

ΕΣΥ

ESPD xml & ESPD html (μορφή zip)

 

Διακήρυξη δημοπρασίας με τίτλο Διαμόρφωση πλατειών στις κοινότητες Στέρνας και Κομάρων Δήμου Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Απόφαση έγκρισης Μελέτης και όρων Δημοπράτησης

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής

Τεχνική Περιγραφή

203037-006Prometrisi

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΣΑΥ με Παράρτημα

ΦΑΥ με παράρτημα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 8ης Οκτωβρίου 2023

Προκήρυξη Περιφερειάρχη συνδυασμών και υποψήφιων Δημοτικών Εκλογών

Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Έβρου περί καθορισμού εκλογικών καταλόγων Περιφέρειας Έβρου για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές Οκτωβρίου 2023

Απόφαση Περιφερειάρχη περί θεώρησης των πινάκων υποψήφιων Περιφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων.

Δίκτυο Πόλεων Ελλάδας – Ισραήλ, για τον Πολιτισμό και την Υγεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Δίκτυο Πόλεων Ελλάδας-Ισραήλ, για τον ΄΄Πολιτισμό και την Υγεία΄΄».

 

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την Ίδρυση του «Δικτύου Πόλεων Ελλάδας – Ισραήλ, για τον Πολιτισμό και την Υγεία» και την υπογραφή του Ιδρυτικού Πρωτοκόλλου.

 

Η πρώτη συνάντηση των 17 Δήμων, μελών του Δικτύου,(9 από την Ελλάδα και 8 από το Ισραήλ) και η υπογραφή του Πρωτόκολλου ίδρυσης του «Δικτύου Πόλεων Ελλάδας – Ισραήλ, για τον Πολιτισμό και την Υγεία» πραγματοποιήθηκε την  Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, στο Παλαιό Φάληρο, σε μία επίσημη τελετή παρουσία αρμοδίων Υπουργών, του Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, εκπρόσωπων της εν Ελλάδι Ισραηλινής Κοινότητας και άλλων επίσημων.

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός θεματικού δικτύου Δήμων από τις δύο χώρες, που αρχίζουν ήδη να συνεργάζονται δίνοντας έμφαση στο θέμα: «Πολιτισμός και Υγεία», επιδιώκοντας να δρομολογήσουν έργα, τα οποία απευθύνονται στους πολίτες τους, σε Οργανισμούς, Οργανώσεις και Ομάδες από τις δύο χώρες. Στο πλαίσιο συνεργασίας των Αυτοδιοικητικών των δύο χωρών περιλαμβάνεται και διαβούλευση με δημόσιους φορείς.

Κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών των εκπροσώπων των 17 Δήμων που απαρτίζουν το νέο Δίκτυο Πόλεων, καθορίστηκε το άμεσο πλάνο στόχευσης και δράσεων και συγκεκριμένα:

·         Αποφασίσθηκε να δοθεί έμφαση στην υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών κατά της φτώχειας, της προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων καθώς και των ηλικιωμένων, με την στράτευση και την προσφορά εθελοντών.

·         Επιβεβαιώθηκε η πρόθεση πολιτιστικών ανταλλαγών ανάμεσα στις πόλεις – μέλη, με την διοργάνωση δράσεων φεστιβάλ και αφιερωμάτων μουσικής, γαστρονομίας, διατροφής και ιστορίας καθώς και η δρομολόγηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής και ανταλλαγής επισκέψεων και γνωριμίας με τις πόλεις του δικτύου.

·         Αποφασίσθηκε η αξιοποίηση της εμπειρίας και της μεταφοράς της τεχνογνωσίας του Ισραήλ στην εξοικονόμηση και την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων καθώς και της αφαλάτωσης νερού.

Το νέο Δίκτυο από την πρώτη στιγμή δραστηριοποιήθηκε δυναμικά και πραγματοποίησε ήδη άλλες δύο Συναντήσεις Εργασίας των μελών του, μία στο Τελ Αβίβ και μία στην Ορεστιάδα, παίρνοντας ουσιαστικές αποφάσεις όσον αφορά τις συνεργασίες, την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και αποφασίζοντας την μετεξέλιξή του σε Δίκτυο Δήμων με την νομική μορφή μη Κυβερνητικού Οργανισμού.

 

Η 2η Συνάντηση, πραγματοποιήθηκε στα Ιεροσόλυμα και στο Τελ Αβίβ.

 

 

Η 3η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα.

 

 

 

 

Οι Πόλεις καθώς και οι εκπρόσωποί τους που συμμετέχουν στο «Δίκτυο Πόλεων Ελλάδας – Ισραήλ, για τον Πολιτισμό και την Υγεία» είναι :

 

Acre (Akko), Shimon Lankri

Ashdod, Yehiel Lasri

Διόνυσος, Ιωάννης Καλαφατέλης

Herzliya, Moshe Fadlon

Hod HaSharon, Amir Kochavi

Ηγουμενίτσα, Ιωάννης Λώλος

Καλλιθέα, Δημήτριος Κάρναβος

Κάρυστος, Ελευθέριος Ραβιόλος

Kfar Saba, Rafi Saar

Λυκόβρυσης- Πεύκης, Αναστάσιος Μαυρίδης

Ofakim, Yitzhak Danino

Ορεστιάδα, Βασίλειος Μαυρίδης

Παλαιό Φάληρο, Ιωάννης Φωστηρόπουλος

Petach-Tikva,  Rami Greenberg

Umm al-Fahm, Samir Sobhi Mahamed

Ξυλόκαστρο – Ευρωστίνη ,  Βλάσιος Τσιώτος.

 

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf