Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την εμπρόθεσμη αποστολή των φυσικών φακέλων αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων επί του αναρτημένου Δασικού Χάρτη Π.Ε. Έβρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΈΒΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Από τη Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου ανακοινώνεται ότι:
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία μας σε έντυπη μορφή όλες οι υποβληθείσες, ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα, αντιρρήσεις και αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 3889/2010 και με την με αριθ. 2601/12-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΡ0ΟΡ1Υ-0Β4) απόφασή μας με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι απαραίτητη η έντυπη αποστολή των αντιρρήσεων και των αιτημάτων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, προκειμένου να ελεγχθούν και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).
Κατόπιν των ανωτέρω ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους που δεν έχουν υποβάλλει φυσικό φάκελο ότι θα πρέπει άμεσα να εκτυπώσουν και να υπογράψουν πρωτότυπα τις υποβληθείσες αντιρρήσεις τους και αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης/αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος μέχρι τις 11 Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη.
Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών ή και με αυτοπρόσωπη παρουσία στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών Ν. Έβρου.
Οι μεν αντιρρήσεις θα αποστέλλονται στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) της Διεύθυνσης Δασών Ν. Έβρου, στην ταχυδρομική διεύθυνση:
ΣΥΑΔΧ Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου
Ελ. Βενιζέλου 5, Τ.Κ. 68132 Αλεξανδρούπολη,
οι δε αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων απευθείας στη Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου, στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

 

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf

Δεν θα πραγματοποιηθούν Rapid Test για την Covid19 στο Διασυνοριακό Κέντρο (πρώην Δασαρχείο) στις 3 και 10 Αυγούστου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ενημέρωση κοινού σχετικά με  την εβδομαδιαία δράση δειγματοληψίας    ταχείας ανίχνευσης  αντιγόνου της Covid-19(rapid test), στο Διασυνοριακό Κέντρο (πρώην Δασαρχείο), στην Ορεστιάδα.»

 

Ενημερώνουμε το κοινό ότι η καθιερωμένη εβδομαδιαία δράση δειγματοληψίας ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου της Covid-19 (rapid test),  η οποία λαμβάνει χώρα στο Διασυνοριακό Κέντρο (πρώην Δασαρχείο), δεν θα πραγματοποιηθεί κατά τις ημέρες: Τετάρτη 03-8-2022  και  Τετάρτη 10-8-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ 1/2022) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση Παράρτημα 1

Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση Παράρτημα 2

Αίτηση ΣΟΧ1 2022 σε μορφή doc (επεξεργάσιμη)

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι Covid-19 (Rapid Test), στην Τοπική Κοινότητα Καστανεών 27, 28 και 31 Ιουλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Festival  Συνάντησης Νέων Άρδα

Θέμα: «Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου της Covid-19, στην Τοπική Κοινότητα Καστανεών , του Δήμου Ορεστιάδας»

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 και για την ορθότερη εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης στο Νομό Έβρου, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε συνεργασία με την Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ)  του ΕΟΔΥ,  τον Δήμο Ορεστιάδας και την Τοπική Κοινότητα Καστανεών, διοργανώνουν δωρεάν μαζικές δειγματοληψίες (rapid tests) για τον κορονοϊό, στο Festival  Νέων Άρδα .

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν:

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022, ώρες 10:00΄ έως 14:00 στο χώρο του Festival (Καστανιές -ποταμός Άρδας) .

Την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, ώρες 10:00΄ έως 12:00 στο χώρο του Festival (Καστανιές -ποταμός Άρδας) .

Την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, ώρες 9:00΄ έως 15:00 στο χώρο του Festival(Καστανιές -ποταμός Άρδας) .

Οι  πολίτες θα προσέρχονται στο προαναφερόμενο σημείο, φορώντας μάσκα, έχοντας μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ και δηλώνοντας το κινητό τους τηλέφωνο.

Τα θετικά κρούσματα στον ιό θα ενημερώνονται  μέσω τηλεφώνου.

Οι παρούσες δράσεις έχουν στόχο την έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών, με γνώμονα πάντα την προστασία της υγείας των πολιτών, καθώς δεν χρειάζεται να μετακινηθούν σε νοσοκομείο, διαγνωστικά κέντρα κλπ, ενώ παράλληλα παρέχει σημαντική αποφόρτιση του συστήματος Υγείας.

Πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων Covid-19 (rapid test), στην πόλη της Ορεστιάδας την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

Θέμα: «Ενημέρωση κοινού σχετικά με δειγματοληπτικούς ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου της Covid-19 (rapid test), στην πόλη της Ορεστιάδας.»

 

Ενημερώνουμε το κοινό ότι η καθιερωμένη εβδομαδιαία δράση δειγματοληψίας ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου της Covid-19 (rapid test),  η οποία λαμβάνει χώρα στο Διασυνοριακό Κέντρο (πρώην Δασαρχείο), θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη 27-7-2022 .