Ανακοινώσεις

Δωρεάν υγειονομική επίσκεψη από στρατιωτικό κλιμάκιο στα χωριά Νεοχωρίου και Φυλακίου 19 και 22 Αυγούστου αντίστοιχα

Στις 19 και 22 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν Δωρεάν υγειονομικές επισκέψεις από στρατιωτικό κλιμάκιο στα χωριά Νεοχωρίου και Φυλακίου αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα Δελτία τύπου

Δελτίο τύπου για Νεοχώρι

Δελτίο τύπου για Φυλάκιο

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδας 2018»

Ο Δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2018»,

(περισσότερα…)

Διακήρυξη ειδών τροφίμων έτους 2020, 2021 και 2022

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΩΝ, ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΤΩΝ 2020 -2021 & 2022».

Περιληπτική Διακἠρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη