Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο με τίτλο Προσαρμογή των λειτουργούντων παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ-Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας στις διατάξεις του Π.Δ. 99/17

Διαβάστε αναλυτικά σε pdf

Οριστικοί πίνακες κατάταξης ΣΟΧ1/2020 Δήμου Ορεστιάδας

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων-Προσληπτέων Πλήρους Απασχόλησης

Τελικός Πίνακας Απορριπτέων Μερικής Απασχόλησης

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων-Προσληπτέων Μερικής Απασχόλησης

Οριστικός Πίνακας Πλήρους Απασχόλησης

Οριστικός Πίνακας Μερικής Απασχόλησης

Πίανακας Επιλαχόντων Πλήρους Απασχόλησης

Πίνακας Επιλαχόντων Μερικής Απασχόλησης