Ανακοινώσεις

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Φυλακίου & στην Τ.Κ. Ζώνης της Δ.Ε. Κυπρίνου

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Φυλακίου & στην Τ.Κ. Ζώνης της Δ.Ε. Κυπρίνου

Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη

Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής του έργου “Κατασκευή – Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα”

Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής του έργου “Κατασκευή – Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα”

Κλήρωση για Πεζοδρόμια