Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο Μελέτη για τη βελτίωση βατότητας κύριων αγροτικών δρόμων στον Κάμπο Ορεστιάδας – Χειμωνίου, στην Τ.Κ. Ν. Βύσσας και στην Τ.Κ. Πενταλόφου

Αναλυτική Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

(περισσότερα…)

Διακήρυξη δημοπράτησης με τίτλο Στατική μελέτη του εκθεσιακού χώρου «Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Gree THiS

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνικά Δεδομένα

ΤΕΥΔ σε μορφή docx

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή docx

Διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΣΤΗ Ν. ΒΥΣΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GreeTHIS

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Διακήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

 

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΤΕΥΔ σε μορφή docx

ΤΕΥΔ σε μορφή pdf

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή docx

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή pdf