Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης εκπόνησης μελέτης

(περισσότερα…)

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανάδειξης του υπαίθριου θεάτρου τοπικής κοινότητας Δικαίων Δήμου Ορεστιάδας»

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διαβάστε αναλυτικά την Περίληψη

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος της πράξης «Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Βορείου Έβρου»

Περιληπτική διακήρυξη

Προκήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

(περισσότερα…)