Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Ο Δήμος Ορεστιάδας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 787.513,99€ ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

Αναλυτική Διακήρυξη

ΕΕΕΠ 2019

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Περιληπτική με ΑΔΑΜ

Προκήρυξη

Προσαρτήματα

Συγγραφή Υποχρεώσεων Μελέτης Νέα

Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής του ΤΕΒΑ Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου 2018-2019

Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση