Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας (για την Ομάδα Δ (υποέργο 7): προμήθεια χειροκίνητων ηλεκτρικών σαρώθρων και ηλεκτροκίνητων απορριμματοφόρων)

Διαβάστε την περίληψη διακήρυξης σε μορφή pdf

Διαβάστε την αναλυτική διακήρυξη σε μορφή pdf

 

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείο 1ου ΕΠΑΛ και 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου

Αναλυτική διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου

 

Διακήρυξη για την Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανήματων έργου Δήμου Ορεστιάδας για τρία (3) έτη (Ομάδες 10, 11 & 12)

Διαβάστε την περίληψη διακήρυξης σε μορφή pdf

Διαβάστε την αναλυτική διακήρυξη σε μορφή pdf

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση γηπέδων αντισφαίρισης

Διαβάστε την περίληψη διακήρυξης σε μορφή pdf

Διαβάστε την αναλυτική διακήρυξη σε μορφή pdf

Διακηρύξεις δημοπρασιών για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στον Δήμο Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Δημοτική Ενότητα Τριγώνου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Δημοτική Ενότητα Ν. Βύσσας

Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτόνομου μηχανικού αερισμού, φ/β συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού με αποθήκευση και συστημάτων power to heat στα κτίρια της πράξης

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη