Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών & ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας, Σχολικές Επιτροπές & Νομικά Πρόσωπα, ετών 2021-2022-2023 (Ομάδα Α΄:Απορρυπαντικά & Σαπούνια)

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης στην σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Θέμα: «προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας και για τα νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2022-2023-2024»

Διαβάστε αναλυτικά την διακήρυξη.

Διαβάστε αναλυτικά την περίληψη.

Διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού Θέμα : « υπηρεσίες δημιουργίας εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία εφαρμογών πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο ΄΄Καραθεοδωρή΄΄ στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GreeTHIS»

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη.

Διαβάστε αναλυτικά την περίληψη.