Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Επαναληπτική διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού Θέμα : «προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Ορεστιάδας για τρία (3) έτη (ομάδα 12)»

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διαβάστε αναλυτικά την περίληψη

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα «προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ορεστιάδας»

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διαβάστε αναλυτικά την περίληψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ 1/2021) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Περιόδου 01.092021-30.06.2022.

Διαβάστε αναλυτικά την διακήρυξη.

Αίτηση ΣΟΧ 1 2021

Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών & ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας, Σχολικές Επιτροπές & Νομικά Πρόσωπα, ετών 2021-2022-2023 (Ομάδα Α΄:Απορρυπαντικά & Σαπούνια)

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης στην σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης