Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Ο Δήμος Ορεστιάδας Διακηρύσσει Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στην τοπική κοινότητα Βαλτού Δήμου Ορεστιάδας Εκτιμώμενης αξίας 36.061,46 ευρώ (πλέον φ.π.α. 24% )

Περίληψη Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

(περισσότερα…)

Διακήρυξη για την Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού του Δήμου Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου”

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διαβάστε την Περίληψη