Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

Εκποίηση οχημάτων