Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Οινόης-Σάκκου Ορεστιάδας

Προκήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

(περισσότερα…)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Αποκατάσταση Στεγών σε Σχολεία της Ορεστιάδας (6ο Νηπιαγωγείο-1ο Δημοτικό)”

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

(περισσότερα…)