Γενικές Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε Ανοιχτή Διαβούλευση για τη Σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης Δήμου Ορεστιάδας τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης Δήμου Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί η 2η ανοιχτή διαβούλευση τη Δευτέρα, 20 /11/2017 και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Την ανάδειξη των αναγκών και προτεραιοτήτων για την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στο Δήμο Ορεστιάδας».

Στη διαβούλευση θα παρίστανται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, τα μέλη της Διαπαραταξιακής Επιτροπής και εκπρόσωποι των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής και παροχής υπηρεσιών υγείας του Δήμου μας.

Σημειώνουμε ότι στην 1η φάση της διαβούλευσης με φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής και της Διαπαραταξιακής Επιτροπής αλλά και της διαβούλευσης των πολιτών, καταγράφηκαν οι υφιστάμενοι φορείς και τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης που υλοποιούν καθώς και οι ελλείψεις, τα προβλήματα και η ικανοποίηση των χρηστών  από αυτές.

Μετά την ολοκλήρωση της 2ης φάσης της Διαβούλευσης θα ακολουθήσει η σύνταξη του ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης το οποίο θα προωθηθεί για έλεγχο και επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο το Δήμου Ορεστιάδας, ώστε να αποτελέσει τη βάση για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο μας κατά τα επόμενα χρόνια.

Για πληρέστερη ενημέρωση και προετοιμασία των συμμετεχόντων στη διαβούλευση επισυνάπτεται σχετικό υλικό.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση

Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων Δυνάμεων – Δωρεάν Υγειονομικές Εξετάσεις στο Τ.Κ. Φυλακίου την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Προγράμματα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων Δυνάμεων

Ανακοινώνεται ότι, την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, στο  χωριό Φυλάκιο από 8:30Ω έως 12:00Ω, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο αποτελούμενο από γενικό ιατρό και ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα βρίσκεται στο αγροτικό ιατρείο του χωριού, για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων χωρίς δυνατότητα συνταγογράφησης σε ασφαλιστικά ταμεία.

 

      ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ερωτηματολόγιο δημοτών –κατοίκων στα πλαίσια του προγράμματος: «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση»

Έντυπο Ερωτηματολογίου

Το παραπάνω ερωτηματολόγιο αφού συμπληρωθεί μπορείτε να το προσκομίσετε στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πληροφορικής του Δήμου Ορεστιάδας είτε να το αποστείλετε στο φαξ 2552029966 είτε να στείλετε σαρωμένο στο email: info@orestiada.gr

Επίσκεψη Στρατιωτικού Ιατρικού Κλιμακίου στο χωριό Αμμόβουνο την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 8:30π.μ.-12μμ για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Προγράμματα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων Δυνάμεων

                Ανακοινώνεται ότι, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, στο  χωριό Αμμόβουνο από 8:30Ω έως 12:00Ω, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο αποτελούμενο από γενικό ιατρό και ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα βρίσκεται στο αγροτικό ιατρείο του χωριού, για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων χωρίς δυνατότητα συνταγογράφησης σε ασφαλιστικά ταμεία.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η γνώμη σου μετράει – Τελευταίες μέρες της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Διαμόρφωση Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης

Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης Δήμου Ορεστιάδας

Ερωτηματολόγιο

Αποθηκεύστε το ερωτηματολόγιο, συμπληρώστε το, και στείλτε το στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας e.kadopoulou@orestiada.gr

Ή εκτυπώστε το, συμπληρώστε το, και στείλτε το στο φαξ 2552029966

Ρύθμιση οφειλών Νόμου 4483/2017 έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΕ 100 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

 

Οι οφειλέτες του Δήμου Ορεστιάδας έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρ. 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α/31-07-2017), καταθέτοντας αίτηση στον Δήμο έως 30 Νοεμβρίου 2017.

Οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (από δύο (2) έως εκατό (100))με απαλλαγή κατά ποσοστό έως και 100% από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες που διαμένουν εκτός της πόλης της Ορεστιάδας, θα πρέπει να μεταβούν στο πλησιέστερο ΚΕΠ της περιοχής τους για να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και να την αποστέλλουν με φαξ στο 2552029966 μέσω ΚΕΠ.

Έντυπο αίτησης ένταξης στη ρύθμιση αρθρ. 52 του Ν. 4483/2017

 

Επίσκεψη Στρατιωτικού Ιατρού στην Τ.Κ. Χανδρά την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων Δυνάμεων

Το Δ΄ Σώμα Στρατού ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη ιατρικού προσωπικού της 3 Μ/Κ ΤΑΞ – «ΡΙΜΙΝΙ», στο χωριό Χανδράς (από 08:30 μέχρι 12:00Ω) του Δήμου Ορεστιάδας, την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017, για δωρεάν υγειονομική εξέταση χωρίς τη δυνατότητα συνταγογράφησης.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση και προσέλευση των επιθυμούντων κατοίκων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2552 0 76122 (εσωτ. 6122, ώρες γραφείου)

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ