Γενικές Ανακοινώσεις

Πρόσκληση συμμετοχής σε εκδήλωση για την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και του Προσχεδίου προτεινόμενων στόχων και μέτρων για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΣΒΑΚ) του Δήμου Ορεστιάδας.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση

Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. Πέτροβιτς τα σχολεία, αύριο Δευτέρα θα παραμείνουν κλειστά. σε όλο τον Νομό.

Απόφαση Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) και ειδικότερα του άρθρου 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών», όπου στον Τομέα «Η. Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού»

(περισσότερα…)

Ανακοίνωση ΤΕΒΑ

O Δήμος Ορεστιάδας σε συνεργασία με το Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΒΑ “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” και στο μέτρο των “Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών”, θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης και  δημιουργικής απασχόλησης χειροτεχνικών κατασκευών, για παιδιά δημοτικού  από Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού, μέλη των ωφελουμένων οικογενειών του.

(περισσότερα…)

Διαβούλευση Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Και Κλίματος Δήμου Ορεστιάδας Με Τοπικού Φορείς

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥ ΦΟΡΕΙΣ

Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας διαβούλευση με τοπικούς φορείς του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και Κλίματος, το οποίο εκπονεί ο Δήμος Ορεστιάδας με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα πλαίσια των υποχρεώσεων από την συμμετοχή του Δήμου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».

Η ερευνητική ομάδα του Δ.Π.Θ. παρουσίασε την υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του Δήμου Ορεστιάδας, επισημαίνοντας τους τομείς με την υψηλότερη συνεισφορά στο ανθρακικό αποτύπωμα του Δήμου. Οι φορείς της Ορεστιάδας ενημερώθηκαν για το όραμα, του στόχους και τα αποτελέσματα που προσδοκεί ο Δήμος από την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και Κλίματος,  καθώς επίσης και για τις προτεινόμενες δράσεις και μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο. Η συμμετοχή των τοπικών φορέων, αλλά και των πολιτών της Ορεστιάδας κρίνεται κρίσιμη για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% μέχρι το 2030. Κατά την διάρκεια της διαβούλευσης εντοπίστηκαν τα κίνητρα και τα εμπόδια για την εμπλοκή των τοπικών φορέων στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του Δήμου Ορεστιάδας.

Η διαβούλευση κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένα τόσο από την πλευρά της συμμετοχής των τοπικών φορέων, όσο και από την μακρά διαλογική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε δείχνοντας το ενδιαφέρον των τοπικών φορέων στην πρωτοβουλία του Δήμου για εκπόνηση στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

FOTOENERGEIA

Δείτε την παρουσίαση της Διαβούλευσης

Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας – Ορεστιάδα: “Διαδρομές στο Χρόνο”

Διαβάστε τα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας – Ορεστιάδα: Διαδρομές στο χρόνο