Προκηρύξεις – Προσλήψεις

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2023) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης ΣΟΧ 1 2023 σε μορφή doc

Τελικοί πίνακες κατάταξης ΣΟΧ 1/28.7.2022 Σύμφωνα με την αρ.πρωτ: 13981 /28.07.2022 (ΑΔΑ:6zh7ωξβ-θγη) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 11.8.2022 και ώρα 24:00 ανακοίνωσης σοχ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ συνολικά (53) ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Ορεστιάδας διδακτικού έτους 2022-2023

Τελικός Πίνακας Κατάταξης

Πίνακας Μερικής Απασχόλησης

Πίνακας Πλήρης Απασχόλησης

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ΣΟΧ 1/28.7.2022 Σύμφωνα με την αρ.πρωτ: 13981 /28.07.2022 (ΑΔΑ:6zh7ωξβ-θγη) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 11.8.2022 και ώρα 24:00 ανακοίνωσης σοχ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ συνολικά (53) ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων δήμου Ορεστιάδας διδακτικού έτους 2022-2023

Ορθή επανάληψη 22.08.2022 ΣΟΧ 1/2022

Διαβάστε αναλυτικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ 1/2022) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση Παράρτημα 1

Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση Παράρτημα 2

Αίτηση ΣΟΧ1 2022 σε μορφή doc (επεξεργάσιμη)

Δημόσια Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Κοινωφελή Εργασία

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας για την Κοινοφελή Εργασία

Δημόσια Πρόσκληση 2/2022

Θεσεις Κοινωφελούς Εργασίας στον Δήμο Ορεστιάδας

Παράρτημα Ι – Θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας

Παράρτημα ΙΙ – Προσοντολόγιο, Ειδικότητες

Παράρτημα ΙΙΙ – Προσοντολόγιο

Παράρτημα IV – Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις ΚΠΑ