Προκηρύξεις – Προσλήψεις

Τελικοί πίνακες κατάταξης ΣΟΧ 1/28.7.2022 Σύμφωνα με την αρ.πρωτ: 13981 /28.07.2022 (ΑΔΑ:6zh7ωξβ-θγη) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 11.8.2022 και ώρα 24:00 ανακοίνωσης σοχ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ συνολικά (53) ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Ορεστιάδας διδακτικού έτους 2022-2023

Τελικός Πίνακας Κατάταξης

Πίνακας Μερικής Απασχόλησης

Πίνακας Πλήρης Απασχόλησης

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ΣΟΧ 1/28.7.2022 Σύμφωνα με την αρ.πρωτ: 13981 /28.07.2022 (ΑΔΑ:6zh7ωξβ-θγη) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 11.8.2022 και ώρα 24:00 ανακοίνωσης σοχ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ συνολικά (53) ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων δήμου Ορεστιάδας διδακτικού έτους 2022-2023

Ορθή επανάληψη 22.08.2022 ΣΟΧ 1/2022

Διαβάστε αναλυτικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ 1/2022) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση Παράρτημα 1

Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση Παράρτημα 2

Αίτηση ΣΟΧ1 2022 σε μορφή doc (επεξεργάσιμη)

Δημόσια Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Κοινωφελή Εργασία

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας για την Κοινοφελή Εργασία

Δημόσια Πρόσκληση 2/2022

Θεσεις Κοινωφελούς Εργασίας στον Δήμο Ορεστιάδας

Παράρτημα Ι – Θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας

Παράρτημα ΙΙ – Προσοντολόγιο, Ειδικότητες

Παράρτημα ΙΙΙ – Προσοντολόγιο

Παράρτημα IV – Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις ΚΠΑ

 

Τελικοί πίνακες κατάταξης – πρόσληψης ΣΟΧ1/2021

Ανακοίνωση ΣΟΧ1 2021 πρόσληψης προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ συνολικά 53 ατόμων

Τελικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων ΣΟΧ1 2021 29 ατόμων μερικής απασχόλησης

Τελικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων ΣΟΧ1 2021 24 ατόμων πλήρους απασχόλησης