Προκηρύξεις – Προσλήψεις

Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την προκήρυξ 3Κ/2018

ΦΕΚ 4/2018 τεύχους ΑΣΕΠ

Θέσεις του Δήμου Ορεστιάδας

Θέσεις της ΔΕΥΑΟ

Χορήγηση βεβαίωσης απόδειξης εμπειρίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμο 4479/17

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

Το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.»

Ανακοίνωσε την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

(περισσότερα…)

Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Ο ΟΑΕΔ με δελτίο τύπου ανακοίνωσε την έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε  όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251  θέσεις πλήρους απασχόλησης

(περισσότερα…)

Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Δείτε αναλυτικα τον πίνακα

Οδηγός ωφελούμενων των δρασεων για την προώθηση απασχόλησης σε δημους – θύλακες ανεργίας μέσω των νέων Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας