Προκηρύξεις – Προσλήψεις

Οριστικοί πίνακες κατάταξης ΣΟΧ1/2020 Δήμου Ορεστιάδας

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων-Προσληπτέων Πλήρους Απασχόλησης

Τελικός Πίνακας Απορριπτέων Μερικής Απασχόλησης

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων-Προσληπτέων Μερικής Απασχόλησης

Οριστικός Πίνακας Πλήρους Απασχόλησης

Οριστικός Πίνακας Μερικής Απασχόλησης

Πίανακας Επιλαχόντων Πλήρους Απασχόλησης

Πίνακας Επιλαχόντων Μερικής Απασχόλησης

ΣΟΧ 1/2020 Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τον Δήμο Ορεστιάδας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020  24.08.2020

Οδηγίες ΥΠ.ΕΣ. ΣΟΧ1/2020 24.08.2020

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020

Παράρτημα

Διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ

Διαβάστε αναλυτικά την νεα ΚΥΑ

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση έγκρισης

Αίτηση ΣΟΧ1/2020 με ΑΔΑ σε doc. 24.08.2020