Προκηρύξεις – Προσλήψεις

Έναρξη Προγράμματος Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Δελτίο τύπου

Δημόσια Πρόσκληση

Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)

Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων Δήμου Ορεστιάδας Τοποθέτησης και Ειδικότητα)

Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

Παράρτημα IΙI (Προσοντολόγιο)

Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την προκήρυξ 3Κ/2018

ΦΕΚ 4/2018 τεύχους ΑΣΕΠ

Θέσεις του Δήμου Ορεστιάδας

Θέσεις της ΔΕΥΑΟ

Χορήγηση βεβαίωσης απόδειξης εμπειρίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμο 4479/17