Προκηρύξεις – Προσλήψεις

Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Ο ΟΑΕΔ με δελτίο τύπου ανακοίνωσε την έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε  όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251  θέσεις πλήρους απασχόλησης

(περισσότερα…)

Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Δείτε αναλυτικα τον πίνακα

Οδηγός ωφελούμενων των δρασεων για την προώθηση απασχόλησης σε δημους – θύλακες ανεργίας μέσω των νέων Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας

 

Ανακοίνωση για πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για το Ε.Π. Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή του ΤΕΒΑ

Ανακοίνωση για πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για το Ε.Π. Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή του ΤΕΒΑ

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση