Σημαντικές Ανακοινώσεις

Βουλευτικές Εκλογές Μαΐου 2023

Πρόγραμμα εκλογών Δήμου Ορεστιάδας για τις Βουλευτικές Εκλογές Μαΐου 2023

Προκήρυξη οριστικής απόφασης καθορισμού εκλογικών τμημάτων Περιφέρειας Έβρου για τις Βουλευτικές Εκλογές Μαΐου 2023

Προκήρυξη οριστικής απόφασης καθορισμού εκλογικών τμημάτων Ετεροδημοτών για τις Βουλευτικές Εκλογές Μαΐου 2023

Προκήρυξη συνδυασμών και υποψήφιων βουλευτών Νομού Έβρου

Προκήρυξη συνδυασμών και υποψήφιων βουλευτών βασικών εκλογικών περιφερειών ετεροδημοτών

Απόφαση καθορισμού εκλογικών τμημάτων Περιφέρειας Έβρου για τις Βουλευτικές Εκλογές Μαΐου 2023

Απόφαση καθορισμού εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών Περιφέρειας Έβρου για τις Βουλευτικές Εκλογές Μαΐου 2023

Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 (Εγκ. 530)

Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 εντός Επικράτειας (Εγκύκλιος 581)

Ανακοίνωση για την μετάθεση των ημερομηνιών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την με αρ. 57/2023 (ΑΔΑ:Ρ04ΧΩΞΒ-2ΥΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας και λόγω της διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα μετατίθενται οι ημερομηνίες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο δημοτικό σχολείο Ριζίων» ως εξής:

(περισσότερα…)