Ανακοινώσεις

Παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ωφελούμενους του Τ.Ε.Β.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α.»

                Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, που αφορά στη διανομή αγαθών (τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης όπως είδη καθαρισμού και προσωπικού υγιεινής) το οποίο υλοποιείται στο Δήμο Ορεστιάδας και στο Δήμο Διδυμοτείχου από το 2016, συνεχίζεται και για τα έτη 2019 και 2020, κατόπιν έγκρισης νέου σχετικού  προϋπολογισμού.

Πέραν της διανομής αγαθών το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να λάβουν περαιτέρω στήριξη, μέσω της υλοποίησης Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Μέτρων, με σκοπό την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διευκόλυνσή τους για εργασιακή και κοινωνική ένταξη.

Ενδεικτικά οι ωφελούμενοι μπορούν να υποστηριχθούν:

 • Με συμβουλευτική ατομική και ομαδική σε θέματα υγιεινής διατροφής και διαχείρισης / αντιμετώπισης παχυσαρκίας.
 • Με συμβουλευτική ατομική και ομαδική σε θέματα διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού.
 • Με συμβουλευτική ατομική και ομαδική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και ένταξης στην αγορά εργασίας.
 • Με συμβουλευτική ατομική και ομαδική για θέματα κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης (προγράμματα Πρόνοιας κ.λ.π.).
 • Με ένταξη των ανηλίκων/μαθητών, μελών των οικογενειών τους σε κοινωνικό φροντιστήριο.
 • Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.
 • Συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, γυναικών, ΑΜΕΑ κ.λ.π.
 • Συμμετοχή σε θεατρικό εργαστήριο.
 • Άλλη δράση που προτείνεται από ωφελούμενους.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Ποιοι δικαιούνται Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες;

Όλοι οι ενεργοί δικαιούχοι του ΤΕΒΑ.

 

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα;

Για όσο χρειαστεί να ολοκληρώσουν την ενέργεια Σ.Υ.Υ. που έχουν επιλέξει, ακόμα κι αν έχουν πάψει να είναι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ και συνολικά έως τη λήξη του προγράμματος 31/12/2020.

 

 • Πως μπορεί κάποιος να δηλώσει το ενδιαφέρον του για τις Σ.Υ.Υ.

Α) Όταν θα υποβάλλει αίτηση για ένταξη στο ΤΕΒΑ

Β) Σε περίπτωση που είναι δικαιούχος,  απευθυνόμενος στα Κέντρα Κοινότητας ή στο Κέντρο Κοινότητας -Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ορεστιάδας όπου  θα του ζητηθεί να  συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο αναγκών  τις  οποίες άμεσα θα   συζητήσει διεξοδικότερα, με εξειδικευμένο στέλεχος των παραπάνω υπηρεσιών.

Τηλέφωνα για ραντεβού:

 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορεστιάδας 25523030043, 2552303005

 Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά Δήμου Ορεστιάδας, 2552081375

 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διδυμοτείχου, 2553023480

Δελτίου τύπου σε pdf

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/ 10, όπως τροποποι11θηκε και ισχύει σήμερα.
Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και
εμπειρίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου
κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας
στην ιστοσελίδα του Δ11μου .
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου,
περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που
προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/ 10.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα 21 .10.2019 έως Τετάρτη 23.10.2019 και ώρες 08:00-15:00,
από το γραφείο 13 του Δήμου Ορεστιάδας (Γραφείο Υποση1ριξης Πολιτικών Οργάνων) Αρμόδιοι:
Χαρίλαος Παλλί.δης και Σουλτάνα Χριστοδουλή, Διεύθυνση Βασ. Κων/νου 9- 11, Τηλέφωνο
2552350335-336

Δείτε το έγγραφο σε μορφή PDF