Ενημερωτικό Σημείωμα για την εξέλιξη των Εθελοντικών δράσεων στο Δήμο Ορεστιάδας

Ενημερωτικό Σημείωμα για την εξέλιξη των Εθελοντικών δράσεων στο Δήμο Ορεστιάδας

Ο Δήμος Ορεστιάδας στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την προώθηση του πνεύματος του Εθελοντισμού και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,πραγματοποίησε σειρά ενεργειών που αφορούσαν στην πρόσκληση και ενεργοποίηση των εθελοντών , την καταγραφή, την ενημέρωση και τη συσπείρωσή τους σε ομάδες και εν τέλει στην υλοποίηση συντονισμένων εθελοντικών δράσεων στο Δήμο μας .


Στην πρώτη συνάντηση εθελοντών που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ξενοδοχείο Βιέννη , συστάθηκαν ομάδες στα παρακάτω πεδία
-κοινωνική αλληλεγγύη και προστασία ευπαθών ομάδων
-προστασία δημόσιας υγείας
-προστασία περιβάλλοντος-καθαριότητα –πράσινο
-Προστασία των ζώων
-αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών-πολιτική προστασία
-παιδεία -εκπαίδευση
-αθλητισμός
-πολιτισμός τουρισμός
-εμπόριο –οικονομία –επιχειρηματικότητα
Τις παραπάνω ομάδες πλαισίωσαν πολυάριθμοι εθελοντές και αναδείχθηκαν συντονιστές, εκπρόσωποι της κάθε μιας από αυτές προκειμένου να διευκολύνεται ο συντονισμός του έργου τους αλλά και η επικοινωνία με το γραφείο εθελοντισμού του Δήμου που δρα υποστηρικτικά ως κεντρικό σημείο αναφοράς .
-Για την άμεση επικοινωνία των υποψήφιων εθελοντών και τη διασύνδεσή τους με την ομάδα δράσης που τους ενδιαφέρει παρατίθενται στοιχεία απευθείας επικοινωνίας με τους συντονιστές:
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: κ. ΓΩΓΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΗΛ. 6972691949
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: κ. ΜΠΟΥΡΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΛ. 6972770608 e-mail: mpourmak@yahoo.gr
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: κ. ΚΟΥΡΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ.6977993569
e-mail:kouroudi-t@hcdmail.com
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: κ. ΚΑΜΠΑΔΑΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΗΛ. 6936909672
e-mail: pasxalisk72@yahoo.gr
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: κ. ΔΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. 6932588580
e-mail: k.doulias@yahoo.com
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: κ. ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 6945857701
e-mail: radioglounikos@yahoo.gr
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: κ. ΡΙΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. 6948605087
e-mail: ryziotis@sch.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: κ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛ. 6947305727
e-mail: i.tsompanidis@orestiada.gr
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: κ. ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΤΗΛ. 2552022168

ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: κ. ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΗΛ. 69508312240
e-mail: neavissasar@gmail.com
Στην παρούσα χρονική φάση πραγματοποιούνται συναντήσεις των ομάδων και συνεργασίες με πολιτικούς και διοικητικούς παράγοντες καθ ύλη αρμόδιους κατά τομέα δράσης που στοχεύουν στον προγραμματισμό τον συντονισμό και την τεχνική υποστήριξη των δράσεων από πλευράς Δήμου όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και εφικτό .
Παράλληλα έχει ξεκινήσει με ένθερμη συμμετοχή ,φαντασία και αξιοσημείωτη πρωτοβουλία και δημιουργικότητα η υλοποίηση των πρώτων εθελοντικών δράσεων που αφορούν κυρίως στην βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος ,την καθαριότητα αλλά και την υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Το γραφείο εθελοντισμού στην προσπάθεια του για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού για τις εθελοντικές δράσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι εθελοντικές ομάδες καθώς και της προβολής του έργου τους, δημιούργησε ειδικό σύνδεσμο (link ) με τον διακριτό τίτλο εθελοντισμός ,στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.orestiada.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εθελοντισμού. Ισόγειο , Δημαρχείο Ορεστιάδας. Τηλ επικοινωνίας 2552 3 50367

Η υπεύθυνη Εθελοντισμού
Μαρασλή Αναστασία-Ψυχολόγος