2η Προκήρυξη Στάσιμου Εμπορίου στον Δήμο Ορεστιάδας