2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού Ορεστιάδας 13-15 Οκτωβρίου 2017