3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας με θέμα «Η Ορεστιάδα στον 21ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές»

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας με θέμα «Η Ορεστιάδα στον 21ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές» θα διεξαχθεί στις 17-19 Μαΐου 2019 στη Νέα Ορεστιάδα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Το συνέδριο έχει συνολικά 11 θεματικές ενότητες στις οποίες έχουν ταξινομηθεί 55 εργασίες. Όλες οι εργασίες θα παρουσιαστούν προφορικά στα δύο αμφιθέατρα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Οι συμμετέχοντες συγγραφείς είναι περισσότεροι από 70.


Επιπλέον, το συνέδριο για πρώτη φορά περιλαμβάνει ως παράλληλη δραστηριότητα διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Φυσικό και Αγροτικό Περιβάλλον του Δήμου Ορεστιάδας». Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  • Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος με δύο (2) φωτογραφίες κατά το μέγιστο. Τις φωτογραφίες θα αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: topio50@icloud.com
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις φωτογραφίες τους στην παραπάνω διεύθυνση από την 1η Απριλίου μέχρι τις 30 Απριλίου 2019.
  • Οι διαγωνιζόμενες φωτογραφίες μπορούν να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, πρέπει να προέρχονται από την περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας και να σχετίζονται με το θέμα του διαγωνισμού.
  • Οι φωτογραφίες για να γίνουν αποδεκτές θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή αρχείου JPG με ελάχιστο μέγεθος της μικρής τους διάστασης (πλευράς) 1200 pixel.
  • Κάθε διαγωνιζόμενος μαζί με τις φωτογραφίες που υποβάλλει θα πρέπει στο mail να αναγράφει πλήρες ονoματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και για κάθε φωτογραφία μία λεζάντα δύο σειρών κατά το μέγιστο, όπου θα περιγράφεται σύντομα η απεικονιζόμενη τοποθεσία και το θέμα.
  • Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα βραβευτούν οι τρεις πρώτοι νικητές του διαγωνισμού ενώ οι 20 καλύτερες φωτογραφίες θα εκτυπωθούν και θα εκτεθούν στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
  • Οι φωτογραφίες θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή. Μέλη της επιτροπής είναι ο Γιώργος Κοράκης (Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ), ο Γρηγόρης Αζορίδης (φωτογράφος της φύσης) και η Δήμητρα Μπόζη-Στεφούδη (απόφοιτος Σχολής Καλών Τεχνών, εκπαιδευτικός).

Η συμμετοχή του κόσμου στο συνέδριο είναι σημαντική ούτως ώστε να ασκηθεί γόνιμη κριτική στις εισηγήσεις και να βελτιωθεί μ’ αυτό τον τρόπο η ποιότητα των εργασιών που δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα δημοσιοποιηθεί στις 2 Μαΐου 2019.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ.Π.Θ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ